Πέντε χιλιάδες νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου αποφασίστηκαν από την Περιφέρεια

Δημοσιεύτηκε: 02/09/2018 - 13:23

Πέντε χιλιάδες παραγωγοί αγροτικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους και εκτός λαϊκών αγορών, ως πλανόδιοι έμποροι, έπειτα από τη σημερινή –ομόφωνη μάλιστα- απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που ενέκρινε τη σχετική εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Γιουτίκα.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα υπήρχε μέχρι και το 2014 όταν και αφαιρέθηκε από τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να μειωθεί το εισόδημά τους, αφού είχαν μια έξτρα δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδά τους.

«Πρόκειται για μια σημαντική δυνατότητα που είχαν οι παραγωγοί έως το 2014, οπότε σταμάτησε η έκδοση νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου για καλλιεργούμενα προϊόντα, η οποία με το Ν. 4497/2017 ‘Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις’, παρέχεται εκ νέου. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρώτη από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, αξιοποιεί τις ευνοϊκές διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, στοχεύοντας στην οικονομική στήριξη του αγροτικού κόσμου, την ενίσχυση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού», εξήγησε ο κ. Γιουτίκας.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που θα αποκτήσουν άδεια πλανόδιου εμπορίου θα μπορούν να ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. Μπορούν επίσης να δραστηριοποιηθούν σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση τους θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Η Περιφέρεια μάλιστα έχει αναρτήσει ήδη και τον κατάλογο των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων με τη μορφή του πλανόδιου εμπορίου στην ιστοσελίδα της.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Περιφέρεια, καθορίζει το συνολικό αριθμό των αδειών, την περιοχή δραστηριοποίησης του δικαιούχου της άδειας και το ύψος του τέλους που θα καταβάλλει κατ’ έτος.

Σήμερα εγκρίθηκε η έκδοση 5.000 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ. Γιουτίκας είπε ότι ο αριθμός των 5.000 νέων αδειών προσδιορίστηκε με βάση τις εκτιμήσεις των ΟΤΑ, οι οποίοι κατά το νόμο είναι αρμόδιοι για την έκδοση των αδειών και το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει από παραγωγούς εντός των ορίων της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και από όμορες Περιφέρειες για την απόκτηση άδειας πλανόδιου πωλητή.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τις επιλογές και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει στέκεται ουσιαστικά στο πλευρό του δοκιμαζόμενου αγροτικού κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποδεικνύει και με μια σειρά επιπλέον μέτρων που σκοπό έχουν την οικονομική διευκόλυνση των παραγωγών. Όπως ανακοίνωσε το ετήσιο τέλος που προβλέπει ο νόμος για τη χρήση άδειας πλανόδιου παραγωγικού εμπορίου δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 60 ευρώ. Προκειμένου δε για την πλανόδια πώληση εποχιακών προϊόντων θα υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του τέλους ανά μήνα σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 5 ευρώ».

Πηγή: http://voria.gr