Δυτική Ελλάδα: Τα 12 έργα που εντάσσονται στο «Αντώνης Τρίτσης» (λίστα)

Δημοσιεύτηκε: 21/11/2020 - 09:35

Τα 12 έργα στη Δυτική Ελλάδα, ύψους 31,34 εκατ. ευρώ, που εντάσσονται στο «Αντώνης Τρίτσης»,  παρουσιάστηκαν κατά τη σημερινή Συνεδριακή, διαδικτυακή, διάσκεψη των ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.:

 1.     Βελτίωση ύδρευσης των Τ.Κ. Ανάληψης και Δρυμώνα Δήμου Θέρμου (320.806,45 €)
 1.     Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καλαβρύτων (2.418.000 €)
 1.     Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού Δήμου Αιγιαλείας (19.547.295 €)
 1.     Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Δάφνης (560.000 €)
 2.     Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου (1.458.500 €)
 3.     Αγροτική οδοποιία στον οικισμό Μπόσι Τ.Κ. Πετσάκων (435.000 €)
 4.     Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μυρσίνης και Ανδραβίδας (700.000 €)
 5.     Πολιτιστικό κέντρο Καλαβρύτων «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού Σχολείου Κάτω Λουσών σε κτίριο πολιτιστικού χαρακτήρα» (280.000 €)
 1.     Ανέγερση – προσθήκη νέας πτέρυγας δημαρχείου (1.240.000 €)
 2.    Επέκταση καθ’ ύψος (Α’ όροφος) υφιστάμενου Διοικητηρίου (550.000 €)
 3.    Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου (3.100.000 €)
 1.    Εργα διευθέτησης σε τμήματα του ρέματος Λυκοραχίτη – δυτικός κλάδος δύο ρέματα (730.000 €)