Εργαζόμενοι ζητούνται στην Πάτρα για τους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε: 11/02/2019 - 12:35

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, στο ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων Ν. Αχαΐας.
Ειδικότητες:

  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
  • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων,
  • ΔΕ Μαγείρων,
  • ΔΕ Οδηγών,
  • ΥΕ Εργατών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ