ΕΣΠΑ: Τα 7 νέα προγράμματα που «ξεκλείδωσαν»

Δημοσιεύτηκε: 06/07/2019 - 17:45

Επτά νέες προσκλήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ άνοιξαν προς κάθε ενδιαφερόμενο. Λεπτομέρειες στους παρακάτω συνδέσμους :
 
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων – Χωροκατακτητικά ξένα είδη
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής:
Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
15/7/2019 – 15/10/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
 
Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Στερεά Ελλάδα
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
3/7/2019 – 2/8/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
 
Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Στερεά Ελλάδα
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
3/7/2019 – 2/8/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
 
Αναβάθμιση & συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών στη Δυτική Αθήνα
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΠΕΠ Αττικής
Περιοχή εφαρμογής:
Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
15/7/2019 – 29/11/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
 
Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Κυκλάδες μέσω του LEADER
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής:
Νομός Κυκλάδων (με περιορισμό)
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
2/7/2019 – 1/11/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
 
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Σάμο και την Ικαρία μέσω του LEADER
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής:
Νομός Σάμου (με περιορισμό)
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
2/7/2019 – 4/10/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
 
Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιοχή εφαρμογής:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
5/7/2019 – 30/9/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.