Πέτσας: Θα κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις -Τι είπε για απολύσεις

Δημοσιεύτηκε: 24/03/2020 - 18:15

var adData = {google_width: 728,google_height: 90,google_click_url: 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa\x3dL\x26ai\x3dC2DS2_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEnQJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYwfLZzPCdVeDj0iTYb-uBiB6oqnABK_ssOzmAuAEAaAGLoAHsam7pgGoB47OG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCxCWtT7cbqN1iCgAoDmAsByAsB2BMNiBQB\x26ae\x3d1\x26num\x3d1\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw\x26sig\x3dAOD64_04IgLTIFYC7KJBZ3dAjgr8g2K6jQ\x26client\x3dca-pub-4161694526145512\x26adurl\x3d',google_ait_url: 'https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?ai\x3dC2DS2_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEnQJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYwfLZzPCdVeDj0iTYb-uBiB6oqnABK_ssOzmAuAEAaAGLoAHsam7pgGoB47OG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCxCWtT7cbqN1iCgAoDmAsByAsB2BMNiBQB\x26sigh\x3di7kibfpxig0\x26label\x3d_AITNAME_\x26value\x3d_AITVALUE_',redirect_url: 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa\x3dL\x26ai\x3dC2DS2_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEnQJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYwfLZzPCdVeDj0iTYb-uBiB6oqnABK_ssOzmAuAEAaAGLoAHsam7pgGoB47OG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCxCWtT7cbqN1iCgAoDmAsByAsB2BMNiBQB\x26ae\x3d1\x26num\x3d1\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw\x26sig\x3dAOD64_04IgLTIFYC7KJBZ3dAjgr8g2K6jQ\x26client\x3dca-pub-4161694526145512\x26adurl\x3dhttps://sam013.gr%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI8tGgqeSy6AIVYeS7CB28jg2yEAEYASAA...',visible_url: 'sam013.gr',destination_url: 'https://sam013.gr?gclid\x3dEAIaIQobChMI8tGgqeSy6AIVYeS7CB28jg2yEAEYASAAEgJJ-fD_BwE',final_url: '',active_view_attributes: {'active_view_class_name': 'GoogleActiveViewElement','data-google-av-cxn': 'https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai\x3dAKAOjssGni8ry_5v0SDNByg92O-x4P_9i8yCnfIHBzMTUZi7bumSFYT9_3y1GTAb8vq47LUyi3C5ZvVJaTHIn6_Qwx_DyEkZLh1EkYSNeqoMjIMcbazRxhqcNgiUhXt-Jg\x26sai\x3dAMfl-YRz01Jp4f--5Whcw3tFI8-Ny5qPD-g7GyTScFxXiugT-OE6gmo39iZqPm5ciwFWfMMg9kY-6xm-b5S6okn8dYHfrPcGuNU7UqzA9tw2e3jGd_vgO3xXrRswkZ2d\x26sig\x3dCg0ArKJSzImk2hM3TpeWEAE\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw','data-google-av-adk': '3016374399','data-google-av-metadata': 'la\x3d0\x26xdi\x3d0\x26','data-google-av-override': '-1','data-google-av-immediate': 'true','data-google-av-aid': '0','data-google-av-naid': '1','data-google-av-slift': '','data-google-av-cpmav': '','data-google-av-btr': '','data-google-av-itpl': '18','data-google-av-rs': '4','data-google-av-dm':'2'},evc_touch: 'true',link_target: '_blank',monitoring: {templateId: 494,creativeId: 423831878617,loadTime: new Date().getTime(),gqi: '',qqi: 'CPLRoKnksugCFWHkuwgdvI4Nsg',reportErrors: false,reportPerf: false,layoutPath: '/pagead/gadgets/in_page_full_auto_V1/Responsive_Logo_GpaSiriusSingleIframe.html'},google_template_data: {rendering_settings: {'format': '728x90','screenDensity': '1.25','bgSignal': 'true'},'adData': [{'logo': 'https://tpc.googlesyndication.com/simgad/5674899607646551596','logoWide': 'https://tpc.googlesyndication.com/simgad/8460537472961222364','marketImage': 'https://tpc.googlesyndication.com/simgad/8595999867007569545','headline': 'Παιδικά \x26 Βρεφικά Ρούχα','description': 'Δείτε Όλη τη Νέα Συλλογή Παιδικών Ρούχων. Δωρεάν Αποστολή \x26 Επιστροφή σε Όλη την Ελλάδα.','advertiserName': 'sam013.gr','primaryColor': '#FF2C96','secondaryColor': '#FF2C96','useCaseName': 'dynamicx','preU2Urls': 'true','Product_0_name': 'Φόρεμα για κορίτσι βρεφικό','Product_0_price': '29,99 €','Product_0_salePrice': '29,99 €','Product_0_imageUrl': 'https://static.doubleclick.net/dynamic/5/102220607/17727614567065911371_...','Product_0_imageUrlMeta': 'CAIQgQEYbyDwBSiJBjDoBzjoBw','Product_0_url': 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa\x3dL\x26ai\x3dC7E0C_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEnQJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYwfLZzPCdVeDj0iTYb-uBiB6oqnABK_ssOzmAuAEAfoFBgglEAEYAKAGLoAHsam7pgGoB47OG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDACAHSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCACgOQCwPICwHYEw2IFAE\x26ae\x3d1\x26num\x3d1\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw\x26sig\x3dAOD64_0fdGxvBHSe1soUJ-yygptycNQO_g\x26client\x3dca-pub-4161694526145512\x26adurl\x3dhttps://sam013.gr/outlet/216-600ekroy%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI8tGgqeSy6AIV...','layout': 'Responsive_Logo_GpaSiriusSingleIframe','logoWidth': '1200','logoHeight': '1200','logoWideWidth': '1200','logoWideHeight': '300','marketImageWidth': '1200','marketImageHeight': '628','displayUrl': 'sam013.gr','destinationUrl': 'https://sam013.gr?gclid\x3dEAIaIQobChMI8tGgqeSy6AIVYeS7CB28jg2yEAEYASAAEgJJ-fD_BwE','callToAction': 'Περισσότερα','creative_language': 'el','publisher_language': 'el','siriusFlagBackgroundUnclickable': 'true','gpaSpecifiedLogo': 'true','gpaAddPromoText': 'true','hot_item_label': 'Hot','gpaFlagBackgroundUnclickable': 'true','FLAG_pass_gclid_to_deeplink_url': 'True','FLAG_client_side_flag_overrides': '[{\x22name\x22 : \x22uses_octagon_sdk\x22, \x22value\x22 : true},{\x22name\x22 : \x22open_applinks_adding_gclid\x22, \x22value\x22 : true}]','gpaUseWideLogo': 'true','gpaAddNewItem': 'mock','gpaLimitAnimationTime': 'first','versionInfo': '7.3.2','gpaPriceDropType': 'animation','gpaFlagBgSignalClickLocationEnabled': 'true'}]}};window.ExitApi = undefined;if(window.setupAd) {window.setupAd(adData, window.ExitApi);}vu("https://securepubads.g.doubleclick.net/pagead/adview?ai\x3dCAokN_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEmgJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYweJZT1QlK9Y4ahIJwkab5TABK_ssOzmAuAEAZIFBAgEGAGSBQQIBRgEoAYugAexqbumAagHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG9gHAPIHBBDC7APSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCACgPICwHYEw2IFAE\x26sigh\x3diFYl-LX80Zg\x26template_id\x3d494\x26tpd\x3dAGWhJmsCHS-SJP2OQgHLyWafxVoxWbY-Mt70t8K3Si7-WIdjQw")
div{margin:0;padding:0;}.abgc{display:block;height:15px;position:absolute;right:17px;top:1px;text-rendering:geometricPrecision;z-index:2147483646;}.abgb{display:inline-block;height:15px;}.abgc,.jar .abgc,.jar .cbb{opacity:1;}.abgc{cursor:pointer;}.cbb{cursor:pointer;height:15px;width:15px;z-index:2147483646;background-color:#ffffff;opacity:0;}.cbb svg{position:absolute;top:0;right:0;height:15px;width:15px;stroke:#00aecd;stroke-width:1.25;}.cbb:hover{cursor:pointer;}.cbb:hover{background-color:#58585a;}.cbb:hover svg{stroke:#ffffff;}.abgb{position:absolute;right:0px;top:0px;}.cbb{position:absolute;right:1px;top:1px;}.abgs{display:none;height:100%;}.abgl{text-decoration:none;}.abgs svg,.abgb svg{display:inline-block;height:15px;width:auto;vertical-align:top;}.abgc .il-wrap{background-color:#ffffff;height:15px;white-space:nowrap;}.abgc .il-wrap.exp{border-bottom-left-radius:5px;}.abgc .il-text,.abgc .il-icon{display:inline-block;}.abgc .il-text{padding-right:1px;padding-left:5px;height:15px;width:93px;}.abgc .il-icon{height:15px;width:15px;}.abgc .il-text svg{fill:#000000;}.abgc .il-icon svg{fill:#00aecd}
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη διακοπή της δραστηριότητας και σε άλλους επιχειρησιακούς κλάδους ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».
Όπως είπε, το ζήτημα θα εξεταστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
«Θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις για περιορισμό δραστηριοτήτων και σε άλλες επιχειρήσεις ή κλάδους. Κάθε φορά θα εξετάζουμε τα δεδομένα και θα λαμβάνουμε αποφάσεις», είπε σχετικά, ενώ όσο αφορά στο ρόλο του σημερινού Υπουργικού, που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, ανέφερε πως «το υπουργικό έχει ρόλο να δει πού βρισκόμαστε και να λάβει περαιτέρω μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές».
Αναφορικά με τα θέματα που θα τεθούν στη συνεδρίαση, ο Στέλιος Πέτσας, είπε πως «το ζήτημα είναι να δούμε πού βρισκόμαστε με τα μέτρα που έχουμε πάρει, να δούμε τα οικονομικά μέτρα και τα αποτελέσματα στο Eurogroup, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί όσο αφορά στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς».
«Δεν εξετάζεται η αυστηροποίηση των μέτρων. Οι επιλογές που μας δίνονται να βγούμε είναι αυτές για να μην παραλύσει η οικονομική και κοινωνική ζωή, αλλά αν γίνουν θα είναι πολύ μικρές κινήσεις», διαβεβαίωσε όσο αφορά στους περιορισμούς κίνησης των πολιτών.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι «ξεκάθαρο ότι από τις 18/3 δε γίνονται απολύσεις».  Συγκεκριμένα σημείωσε: «Υπάρχει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία είναι ξεκάθαρο ότι από τις 18 Μαρτίου δεν γίνονται απολύσεις. Έχει θεσπιστεί η απαγόρευση των απολύσεων και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πρέπει να ξέρουν όλοι ότι για να πάρει μία επιχείρηση την έκτακτη ενίσχυση δεν μπορεί να μειώσει το προσωπικό της. Είναι και αυτό μια δικλείδα ασφαλείας. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε αυτό το διάστημα και μετά, όταν θα έχουμε ξεπεράσει αυτήν την κρίση. θα υπάρξει μια αναπροσαρμογή της απασχόλησης προς το πάνω, όχι προς τα κάτω».
Ενώ ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε επίσης πως η αποστολή μηνύματος στο 13033 είναι χωρίς χρέωση.
Τέλος, αναφερόμενος στο υγειονομικό υλικό είπε πως υπάρχει διεθνής ζήτησε και «όλοι διεκδικούν να πάρουν μερίδιο», σημειώνοντας πως «έχουμε κάνει και σημαντικές ενέργειες με ιδιώτες», ενώ όσο αφορά στην ενίσχυση του ΕΣΥ, έκανε γνωστό ότι, επιχειρούν ήδη 909 γιατροί και νοσηλευτές στις θέσεις τους, ενώ ο αριθμός των προσλήψεων από τις 2.000 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, θα φτάσει στις 2.140.
«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε το ΕΣΥ. Αν χρειαστεί θα πάμε και σε έκτακτα μέτρα», διαβεβαίωσε.
 
.mute_panel{z-index:2147483646;}.abgac{position:absolute;left:0px;top:0px;z-index:2147483646;display:none;width:100%;height:100%;background-color:#FAFAFA;}.mlsc{height:100%;display:flex;justify-content:center;align-items:center;}.mls{animation:mlskf 2s linear infinite;height:50%;width:50%;}.mlsd{stroke-dasharray:1,189;stroke-dashoffset:0;animation:mlsdkf 1.4s ease-in-out infinite;}@keyframes mlskf{100%{transform:rotate(360deg);}}@keyframes mlsdkf{0%{stroke-dasharray:1,189;stroke-dashoffset:0;}50%{stroke-dasharray:134,189;stroke-dashoffset:-53px;}100%{stroke-dasharray:134,189;stroke-dashoffset:-188px;}}
buildAttribution([[null,"https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/x_blue.png",null,"https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/x_blue.png","https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?ai=C2DS2_NB5XvLjO...\u0026sigh=i7kibfpxig0\u0026cid=CAQSPACNIrLMfUp8KcWqyo6QYNIZzTzRWFGmTFJyVb8d-ascoumR7Szk3cBMm4LVxf8kGb05kRsUR0pZR8ElXQ","A--6EGEJRuAI9Kb75_wKEMHt-4siGKrm2qYBIglzYW0wMTMuZ3JCF2NhLXB1Yi00MTYxNjk0NTI2MTQ1NTEySBJYLmDuA3ABggEK0v-Exgf5-4GtAQ",["user_feedback_menu_interaction","",0],null,null,null,null,"Τι δεν σας άρεσε σε αυτή τη διαφήμιση;",null,"https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/back_blue.png","Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!","Θα εξετάσουμε αυτήν τη διαφήμιση για τη βελτίωση της εμπειρίας σας στο μέλλον.","Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!","Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να εξετάσουμε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.","CAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw",null,null,"Κλείσιμο διαφήμισης: %1$d","Οι διαφημίσεις μου","https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/ad_choices_blue.png","https://www.google.com/url?ct=abg\u0026q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_af...\u0026usg=AFQjCNEFl-VXPmDlm546doDOR_EhPqsLlg","https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/x_blue.png",0,[["Διακ. προβολής διαφ.",["user_feedback_menu_option","1",1],["Τι δεν σας άρεσε σε αυτή τη διαφήμιση;",[["Η διαφ. ήταν ακατάλληλη",["mute_survey_option","8",1]],["Περιεχόμ. με διαφημίσεις",["mute_survey_option","3",1]],["Δεν ενδιαφ. για τη διαφ.",["mute_survey_option","7",1]],["Εμφ. διαφ. πολλές φορές",["mute_survey_option","2",1]]]],["user_feedback_undo","1",1]]],["https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/adchoices/iconx2-00000...","Οι διαφημίσεις μου","Κλείσιμο διαφήμισης από το %1$s",0,"https://www.gstatic.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_dark_co...","Διακ. προβολής διαφ.","Θα προσπαθήσουμε να μην εμφανίσουμε ξανά αυτήν τη διαφήμιση",null,null,null,null,null,null,"Προβολή ρυθμίσεων διαφημίσεων Google",null,"https://www.gstatic.com","","Διαφημίσεις %1$s","Ρυθμίσεις διαφημίσεων","https://adssettings.google.com","Πολιτική διαφήμιση",1,"arrow",0,1],"AB3afGEAAAXBW1tbW251bGwsWzEwLDEzXSxudWxsLG51bGwsdHJ1ZV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1DMkRTMl9OQjVYdkxqTy1ISTdfVVB2SjIya0F2RHY4Q2NYUFNtLS1mOENyckdoYl9uRGhBQklMX1o5U0ZnclFLZ0FiZld4TmtDeUFFSnFRSkdPVWdEc1J5eVB1QUNBS2dEQWNnRENxb0VuUUpQME4zMkZDVzIzVHctNG1KN3NfQmh4R2lfZzlsV1lpbHIyUUpzWVFIbFVPOVVCVU9tOGY2YU5CQTZlcTdVWUtKSHlzbENvc09Cbk00QTh4aGkxMGVUTkFtLThtN25hTmgySHJGYWFjYXJrcUV6TURnQU5uUFh0WGp0YTdJODNUMjkyenJlMV9pS04wcnQ2VV9PWG5zTVhKamRjRFdnV2FMUk1Nb0ZtV1kySDZsSDB1UU9mZ0hmaUtNaFVPMWs1cnBCWkZSeGF6cVlxVnlyT19IVURsMlFXMDRaUUJYRXRxR3FBTVJ5elZCMmNXZWloYUs0WV9PUGFNZnZvRlBRUnJTYzctLW9fUERyY2tMU0RjN1MyM1Vxcm56T05MZlJ6UFZqYVF5YzZkYTJZcEN1NmpGcFNzc21iTzhfWjVSZEo1eE5XRWYyd285RkdhOHhLNTU3QWxuSEdJMjNiQ09ad1lBcFl3ZkxaelBDZFZlRGowaVRZYi11QmlCNm9xbkFCS19zc096bUF1QUVBYUFHTG9BSHNhbTdwZ0dvQjQ3T0c2Z0hrOWdicUFlZjJ4dW9CN29HcUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSHByNGJxQWZzMVJ1b0JfUFJHNmdIN05VYnFBZkMyaHZZQndEU0NBa0lnSUdBRUJBQkdCM3lDQnRoWkhndGMzVmljM2x1TFRreE1qQTBPVFkxTXpZd09UZ3lOekN4Q1d0VDdjYnFOMWlDZ0FvRG1Bc0J5QXNCMkJNTmlCUUJcdTAwMjZzaWdoPWk3a2liZnB4aWcwXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQQUNOSXJMTWZVcDhLY1dxeW82UVlOSVp6VHpSV0ZHbVRGSnlWYjhkLWFzY291bVI3U3prM2NCTW00TFZ4ZjhrR2IwNWtSc1VSMHBaUjhFbFhRIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xNTQ0NDkxNjEwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00MjM4MzE4Nzg2MTdcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MVx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM3NzEwMTQwNzA5Mlx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeXl3X3JJSnVWRkJFYlRtbG5wUjZ0dnVvZ2g0ZyJdLG51bGwsW1tbIjk2MzI3MTg1OTY3IiwiNDIzODMxODc4NjE3IiwiNDYiXSxbWzksIjEwMjIyMDYwNyJdXV0sW1tbIjlfMTAyMjIwNjA3LjE0Xzk0NDIzNTY4NTExIiwiOTQ0MjM1Njg1MTEiXSxbNF1dXV0sMiwiQS0tNkVHRUpSdUFJOUtiNzVfd0tFTUh0LTRzaUdLcm0ycVlCSWdsellXMHdNVE11WjNKQ0YyTmhMWEIxWWkwME1UWXhOamswTlRJMk1UUTFOVEV5U0JKWUxtRHVBM0FCZ2dFSzB2LUV4Z2Y1LTRHdEFRIiwiOTE1MTkwMzQyNSJdXV0sWzIsMV1de-gCHLqzVQclD0vHhptHCSYC81o6ecCA3irlRv63kjATCq_3ZdCO3_DFE4p1QLxaW8Anli6yjKMM_Y7q7H6dghsJsdBKUViowZJzZA0scGIdhanCcXPwl-suxkcC2M_lKNU0hHhtEW83qZFCCcumPemJ-zwvp37iDg4H2x5C-NNDkhErnjiHhjx6cz4FjnsW-gtJGCxzcdBIgnHxmfc4-Dg6-Vmkk2GaPP2xTu1mdBx87QWZKQoEHju2qhF8NvCdLAXqliKZXdnCATiJBPjFsSJaGSi1NN-qMV_wrcMfDcwTpRewdx-vpPAG_DOppz1FANhO0H8E9KRbuS9lcHhjyw,28fP-FdSyeJ5Cx6Wd2ytPg","https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAXBW1tbW251bGw...\u0026source=display","Γιατί αυτή η διαφήμιση;",1],null,null,0,null,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,1,0,null,[["jake_ui_extension","jake_default_ui"]],90,728,0,null,null,0,null,null,"right"]);
osdlfm(-1,'','BwWT4_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAsA9Kb75_wKAAAQATgByAEJ4AIAyAMK4AQBoAYu0ggHCICBgBAQAcITBhi31sTZAg','',3016374399,true,'la\x3d0\x26xdi\x3d0\x26',3,'CAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw','https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai\x3dAKAOjssGni8ry_5v0SDNByg92O-x4P_9i8yCnfIHBzMTUZi7bumSFYT9_3y1GTAb8vq47LUyi3C5ZvVJaTHIn6_Qwx_DyEkZLh1EkYSNeqoMjIMcbazRxhqcNgiUhXt-Jg\x26sai\x3dAMfl-YRz01Jp4f--5Whcw3tFI8-Ny5qPD-g7GyTScFxXiugT-OE6gmo39iZqPm5ciwFWfMMg9kY-6xm-b5S6okn8dYHfrPcGuNU7UqzA9tw2e3jGd_vgO3xXrRswkZ2d\x26sig\x3dCg0ArKJSzImk2hM3TpeWEAE\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw','');googqscp.init([[[[null,500,99,2,9,null,null,null,1]]]]);var adData = {google_width: 728,google_height: 90,google_click_url: 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa\x3dL\x26ai\x3dC2DS2_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEnQJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYwfLZzPCdVeDj0iTYb-uBiB6oqnABK_ssOzmAuAEAaAGLoAHsam7pgGoB47OG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCxCWtT7cbqN1iCgAoDmAsByAsB2BMNiBQB\x26ae\x3d1\x26num\x3d1\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw\x26sig\x3dAOD64_04IgLTIFYC7KJBZ3dAjgr8g2K6jQ\x26client\x3dca-pub-4161694526145512\x26adurl\x3d',google_ait_url: 'https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?ai\x3dC2DS2_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEnQJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYwfLZzPCdVeDj0iTYb-uBiB6oqnABK_ssOzmAuAEAaAGLoAHsam7pgGoB47OG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCxCWtT7cbqN1iCgAoDmAsByAsB2BMNiBQB\x26sigh\x3di7kibfpxig0\x26label\x3d_AITNAME_\x26value\x3d_AITVALUE_',redirect_url: 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa\x3dL\x26ai\x3dC2DS2_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEnQJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYwfLZzPCdVeDj0iTYb-uBiB6oqnABK_ssOzmAuAEAaAGLoAHsam7pgGoB47OG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCxCWtT7cbqN1iCgAoDmAsByAsB2BMNiBQB\x26ae\x3d1\x26num\x3d1\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw\x26sig\x3dAOD64_04IgLTIFYC7KJBZ3dAjgr8g2K6jQ\x26client\x3dca-pub-4161694526145512\x26adurl\x3dhttps://sam013.gr%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI8tGgqeSy6AIVYeS7CB28jg2yEAEYASAA...',visible_url: 'sam013.gr',destination_url: 'https://sam013.gr?gclid\x3dEAIaIQobChMI8tGgqeSy6AIVYeS7CB28jg2yEAEYASAAEgJJ-fD_BwE',final_url: '',active_view_attributes: {'active_view_class_name': 'GoogleActiveViewElement','data-google-av-cxn': 'https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai\x3dAKAOjssGni8ry_5v0SDNByg92O-x4P_9i8yCnfIHBzMTUZi7bumSFYT9_3y1GTAb8vq47LUyi3C5ZvVJaTHIn6_Qwx_DyEkZLh1EkYSNeqoMjIMcbazRxhqcNgiUhXt-Jg\x26sai\x3dAMfl-YRz01Jp4f--5Whcw3tFI8-Ny5qPD-g7GyTScFxXiugT-OE6gmo39iZqPm5ciwFWfMMg9kY-6xm-b5S6okn8dYHfrPcGuNU7UqzA9tw2e3jGd_vgO3xXrRswkZ2d\x26sig\x3dCg0ArKJSzImk2hM3TpeWEAE\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw','data-google-av-adk': '3016374399','data-google-av-metadata': 'la\x3d0\x26xdi\x3d0\x26','data-google-av-override': '-1','data-google-av-immediate': 'true','data-google-av-aid': '0','data-google-av-naid': '1','data-google-av-slift': '','data-google-av-cpmav': '','data-google-av-btr': '','data-google-av-itpl': '18','data-google-av-rs': '4','data-google-av-dm':'2'},evc_touch: 'true',link_target: '_blank',monitoring: {templateId: 494,creativeId: 423831878617,loadTime: new Date().getTime(),gqi: '',qqi: 'CPLRoKnksugCFWHkuwgdvI4Nsg',reportErrors: false,reportPerf: false,layoutPath: '/pagead/gadgets/in_page_full_auto_V1/Responsive_Logo_GpaSiriusSingleIframe.html'},google_template_data: {rendering_settings: {'format': '728x90','screenDensity': '1.25','bgSignal': 'true'},'adData': [{'logo': 'https://tpc.googlesyndication.com/simgad/5674899607646551596','logoWide': 'https://tpc.googlesyndication.com/simgad/8460537472961222364','marketImage': 'https://tpc.googlesyndication.com/simgad/8595999867007569545','headline': 'Παιδικά \x26 Βρεφικά Ρούχα','description': 'Δείτε Όλη τη Νέα Συλλογή Παιδικών Ρούχων. Δωρεάν Αποστολή \x26 Επιστροφή σε Όλη την Ελλάδα.','advertiserName': 'sam013.gr','primaryColor': '#FF2C96','secondaryColor': '#FF2C96','useCaseName': 'dynamicx','preU2Urls': 'true','Product_0_name': 'Φόρεμα για κορίτσι βρεφικό','Product_0_price': '29,99 €','Product_0_salePrice': '29,99 €','Product_0_imageUrl': 'https://static.doubleclick.net/dynamic/5/102220607/17727614567065911371_...','Product_0_imageUrlMeta': 'CAIQgQEYbyDwBSiJBjDoBzjoBw','Product_0_url': 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa\x3dL\x26ai\x3dC7E0C_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEnQJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYwfLZzPCdVeDj0iTYb-uBiB6oqnABK_ssOzmAuAEAfoFBgglEAEYAKAGLoAHsam7pgGoB47OG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDACAHSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCACgOQCwPICwHYEw2IFAE\x26ae\x3d1\x26num\x3d1\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw\x26sig\x3dAOD64_0fdGxvBHSe1soUJ-yygptycNQO_g\x26client\x3dca-pub-4161694526145512\x26adurl\x3dhttps://sam013.gr/outlet/216-600ekroy%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI8tGgqeSy6AIV...','layout': 'Responsive_Logo_GpaSiriusSingleIframe','logoWidth': '1200','logoHeight': '1200','logoWideWidth': '1200','logoWideHeight': '300','marketImageWidth': '1200','marketImageHeight': '628','displayUrl': 'sam013.gr','destinationUrl': 'https://sam013.gr?gclid\x3dEAIaIQobChMI8tGgqeSy6AIVYeS7CB28jg2yEAEYASAAEgJJ-fD_BwE','callToAction': 'Περισσότερα','creative_language': 'el','publisher_language': 'el','siriusFlagBackgroundUnclickable': 'true','gpaSpecifiedLogo': 'true','gpaAddPromoText': 'true','hot_item_label': 'Hot','gpaFlagBackgroundUnclickable': 'true','FLAG_pass_gclid_to_deeplink_url': 'True','FLAG_client_side_flag_overrides': '[{\x22name\x22 : \x22uses_octagon_sdk\x22, \x22value\x22 : true},{\x22name\x22 : \x22open_applinks_adding_gclid\x22, \x22value\x22 : true}]','gpaUseWideLogo': 'true','gpaAddNewItem': 'mock','gpaLimitAnimationTime': 'first','versionInfo': '7.3.2','gpaPriceDropType': 'animation','gpaFlagBgSignalClickLocationEnabled': 'true'}]}};window.ExitApi = undefined;if(window.setupAd) {window.setupAd(adData, window.ExitApi);}vu("https://securepubads.g.doubleclick.net/pagead/adview?ai\x3dCAokN_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAvDv8CcXPSm--f8CrrGhb_nDhABIL_Z9SFgrQKgAbfWxNkCyAEJqQJGOUgDsRyyPuACAKgDAcgDCqoEmgJP0N32FCW23Tw-4mJ7s_BhxGi_g9lWYilr2QJsYQHlUO9UBUOm8f6aNBA6eq7UYKJHyslCosOBnM4A8xhi10eTNAm-8m7naNh2HrFaacarkqEzMDgANnPXtXjta7I83T292zre1_iKN0rt6U_OXnsMXJjdcDWgWaLRMMoFmWY2H6lH0uQOfgHfiKMhUO1k5rpBZFRxazqYqVyrO_HUDl2QW04ZQBXEtqGqAMRyzVB2cWeihaK4Y_OPaMfvoFPQRrSc7--o_PDrckLSDc7S23UqrnzONLfRzPVjaQyc6da2YpCu6jFpSssmbO8_Z5RdJ5xNWEf2wo9FGa8xK557AlnHGI23bCOZwYApYweJZT1QlK9Y4ahIJwkab5TABK_ssOzmAuAEAZIFBAgEGAGSBQQIBRgEoAYugAexqbumAagHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG9gHAPIHBBDC7APSCAkIgIGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTkxMjA0OTY1MzYwOTgyNzCACgPICwHYEw2IFAE\x26sigh\x3diFYl-LX80Zg\x26template_id\x3d494\x26tpd\x3dAGWhJmsCHS-SJP2OQgHLyWafxVoxWbY-Mt70t8K3Si7-WIdjQw")
div{margin:0;padding:0;}.abgc{display:block;height:15px;position:absolute;right:17px;top:1px;text-rendering:geometricPrecision;z-index:2147483646;}.abgb{display:inline-block;height:15px;}.abgc,.jar .abgc,.jar .cbb{opacity:1;}.abgc{cursor:pointer;}.cbb{cursor:pointer;height:15px;width:15px;z-index:2147483646;background-color:#ffffff;opacity:0;}.cbb svg{position:absolute;top:0;right:0;height:15px;width:15px;stroke:#00aecd;stroke-width:1.25;}.cbb:hover{cursor:pointer;}.cbb:hover{background-color:#58585a;}.cbb:hover svg{stroke:#ffffff;}.abgb{position:absolute;right:0px;top:0px;}.cbb{position:absolute;right:1px;top:1px;}.abgs{display:none;height:100%;}.abgl{text-decoration:none;}.abgs svg,.abgb svg{display:inline-block;height:15px;width:auto;vertical-align:top;}.abgc .il-wrap{background-color:#ffffff;height:15px;white-space:nowrap;}.abgc .il-wrap.exp{border-bottom-left-radius:5px;}.abgc .il-text,.abgc .il-icon{display:inline-block;}.abgc .il-text{padding-right:1px;padding-left:5px;height:15px;width:93px;}.abgc .il-icon{height:15px;width:15px;}.abgc .il-text svg{fill:#000000;}.abgc .il-icon svg{fill:#00aecd}
 
 
.mute_panel{z-index:2147483646;}.abgac{position:absolute;left:0px;top:0px;z-index:2147483646;display:none;width:100%;height:100%;background-color:#FAFAFA;}.mlsc{height:100%;display:flex;justify-content:center;align-items:center;}.mls{animation:mlskf 2s linear infinite;height:50%;width:50%;}.mlsd{stroke-dasharray:1,189;stroke-dashoffset:0;animation:mlsdkf 1.4s ease-in-out infinite;}@keyframes mlskf{100%{transform:rotate(360deg);}}@keyframes mlsdkf{0%{stroke-dasharray:1,189;stroke-dashoffset:0;}50%{stroke-dasharray:134,189;stroke-dashoffset:-53px;}100%{stroke-dasharray:134,189;stroke-dashoffset:-188px;}}
buildAttribution([[null,"https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/x_blue.png",null,"https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/x_blue.png","https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?ai=C2DS2_NB5XvLjO...\u0026sigh=i7kibfpxig0\u0026cid=CAQSPACNIrLMfUp8KcWqyo6QYNIZzTzRWFGmTFJyVb8d-ascoumR7Szk3cBMm4LVxf8kGb05kRsUR0pZR8ElXQ","A--6EGEJRuAI9Kb75_wKEMHt-4siGKrm2qYBIglzYW0wMTMuZ3JCF2NhLXB1Yi00MTYxNjk0NTI2MTQ1NTEySBJYLmDuA3ABggEK0v-Exgf5-4GtAQ",["user_feedback_menu_interaction","",0],null,null,null,null,"Τι δεν σας άρεσε σε αυτή τη διαφήμιση;",null,"https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/back_blue.png","Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!","Θα εξετάσουμε αυτήν τη διαφήμιση για τη βελτίωση της εμπειρίας σας στο μέλλον.","Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!","Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να εξετάσουμε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.","CAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw",null,null,"Κλείσιμο διαφήμισης: %1$d","Οι διαφημίσεις μου","https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/ad_choices_blue.png","https://www.google.com/url?ct=abg\u0026q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_af...\u0026usg=AFQjCNEFl-VXPmDlm546doDOR_EhPqsLlg","https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/x_blue.png",0,[["Διακ. προβολής διαφ.",["user_feedback_menu_option","1",1],["Τι δεν σας άρεσε σε αυτή τη διαφήμιση;",[["Η διαφ. ήταν ακατάλληλη",["mute_survey_option","8",1]],["Περιεχόμ. με διαφημίσεις",["mute_survey_option","3",1]],["Δεν ενδιαφ. για τη διαφ.",["mute_survey_option","7",1]],["Εμφ. διαφ. πολλές φορές",["mute_survey_option","2",1]]]],["user_feedback_undo","1",1]]],["https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/adchoices/iconx2-00000...","Οι διαφημίσεις μου","Κλείσιμο διαφήμισης από το %1$s",0,"https://www.gstatic.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_dark_co...","Διακ. προβολής διαφ.","Θα προσπαθήσουμε να μην εμφανίσουμε ξανά αυτήν τη διαφήμιση",null,null,null,null,null,null,"Προβολή ρυθμίσεων διαφημίσεων Google",null,"https://www.gstatic.com","","Διαφημίσεις %1$s","Ρυθμίσεις διαφημίσεων","https://adssettings.google.com","Πολιτική διαφήμιση",1,"arrow",0,1],"AB3afGEAAAXBW1tbW251bGwsWzEwLDEzXSxudWxsLG51bGwsdHJ1ZV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1DMkRTMl9OQjVYdkxqTy1ISTdfVVB2SjIya0F2RHY4Q2NYUFNtLS1mOENyckdoYl9uRGhBQklMX1o5U0ZnclFLZ0FiZld4TmtDeUFFSnFRSkdPVWdEc1J5eVB1QUNBS2dEQWNnRENxb0VuUUpQME4zMkZDVzIzVHctNG1KN3NfQmh4R2lfZzlsV1lpbHIyUUpzWVFIbFVPOVVCVU9tOGY2YU5CQTZlcTdVWUtKSHlzbENvc09Cbk00QTh4aGkxMGVUTkFtLThtN25hTmgySHJGYWFjYXJrcUV6TURnQU5uUFh0WGp0YTdJODNUMjkyenJlMV9pS04wcnQ2VV9PWG5zTVhKamRjRFdnV2FMUk1Nb0ZtV1kySDZsSDB1UU9mZ0hmaUtNaFVPMWs1cnBCWkZSeGF6cVlxVnlyT19IVURsMlFXMDRaUUJYRXRxR3FBTVJ5elZCMmNXZWloYUs0WV9PUGFNZnZvRlBRUnJTYzctLW9fUERyY2tMU0RjN1MyM1Vxcm56T05MZlJ6UFZqYVF5YzZkYTJZcEN1NmpGcFNzc21iTzhfWjVSZEo1eE5XRWYyd285RkdhOHhLNTU3QWxuSEdJMjNiQ09ad1lBcFl3ZkxaelBDZFZlRGowaVRZYi11QmlCNm9xbkFCS19zc096bUF1QUVBYUFHTG9BSHNhbTdwZ0dvQjQ3T0c2Z0hrOWdicUFlZjJ4dW9CN29HcUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSHByNGJxQWZzMVJ1b0JfUFJHNmdIN05VYnFBZkMyaHZZQndEU0NBa0lnSUdBRUJBQkdCM3lDQnRoWkhndGMzVmljM2x1TFRreE1qQTBPVFkxTXpZd09UZ3lOekN4Q1d0VDdjYnFOMWlDZ0FvRG1Bc0J5QXNCMkJNTmlCUUJcdTAwMjZzaWdoPWk3a2liZnB4aWcwXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQQUNOSXJMTWZVcDhLY1dxeW82UVlOSVp6VHpSV0ZHbVRGSnlWYjhkLWFzY291bVI3U3prM2NCTW00TFZ4ZjhrR2IwNWtSc1VSMHBaUjhFbFhRIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xNTQ0NDkxNjEwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00MjM4MzE4Nzg2MTdcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MVx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM3NzEwMTQwNzA5Mlx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeXl3X3JJSnVWRkJFYlRtbG5wUjZ0dnVvZ2g0ZyJdLG51bGwsW1tbIjk2MzI3MTg1OTY3IiwiNDIzODMxODc4NjE3IiwiNDYiXSxbWzksIjEwMjIyMDYwNyJdXV0sW1tbIjlfMTAyMjIwNjA3LjE0Xzk0NDIzNTY4NTExIiwiOTQ0MjM1Njg1MTEiXSxbNF1dXV0sMiwiQS0tNkVHRUpSdUFJOUtiNzVfd0tFTUh0LTRzaUdLcm0ycVlCSWdsellXMHdNVE11WjNKQ0YyTmhMWEIxWWkwME1UWXhOamswTlRJMk1UUTFOVEV5U0JKWUxtRHVBM0FCZ2dFSzB2LUV4Z2Y1LTRHdEFRIiwiOTE1MTkwMzQyNSJdXV0sWzIsMV1de-gCHLqzVQclD0vHhptHCSYC81o6ecCA3irlRv63kjATCq_3ZdCO3_DFE4p1QLxaW8Anli6yjKMM_Y7q7H6dghsJsdBKUViowZJzZA0scGIdhanCcXPwl-suxkcC2M_lKNU0hHhtEW83qZFCCcumPemJ-zwvp37iDg4H2x5C-NNDkhErnjiHhjx6cz4FjnsW-gtJGCxzcdBIgnHxmfc4-Dg6-Vmkk2GaPP2xTu1mdBx87QWZKQoEHju2qhF8NvCdLAXqliKZXdnCATiJBPjFsSJaGSi1NN-qMV_wrcMfDcwTpRewdx-vpPAG_DOppz1FANhO0H8E9KRbuS9lcHhjyw,28fP-FdSyeJ5Cx6Wd2ytPg","https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAXBW1tbW251bGw...\u0026source=display","Γιατί αυτή η διαφήμιση;",1],null,null,0,null,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,1,0,null,[["jake_ui_extension","jake_default_ui"]],90,728,0,null,null,0,null,null,"right"]);
osdlfm(-1,'','BwWT4_NB5XvLjO-HI7_UPvJ22kAsA9Kb75_wKAAAQATgByAEJ4AIAyAMK4AQBoAYu0ggHCICBgBAQAcITBhi31sTZAg','',3016374399,true,'la\x3d0\x26xdi\x3d0\x26',3,'CAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw','https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai\x3dAKAOjssGni8ry_5v0SDNByg92O-x4P_9i8yCnfIHBzMTUZi7bumSFYT9_3y1GTAb8vq47LUyi3C5ZvVJaTHIn6_Qwx_DyEkZLh1EkYSNeqoMjIMcbazRxhqcNgiUhXt-Jg\x26sai\x3dAMfl-YRz01Jp4f--5Whcw3tFI8-Ny5qPD-g7GyTScFxXiugT-OE6gmo39iZqPm5ciwFWfMMg9kY-6xm-b5S6okn8dYHfrPcGuNU7UqzA9tw2e3jGd_vgO3xXrRswkZ2d\x26sig\x3dCg0ArKJSzImk2hM3TpeWEAE\x26cid\x3dCAASEuRoB1azxFh7nD7Ctw3iEofamw','');googqscp.init([[[[null,500,99,2,9,null,null,null,1]]]]);